Modlitbová akcia

Modlitbová akcia

Myšlienka: 7 dní v týždni, 24 hodín denne – nepretržitá modlitba ruženca!

Ruženec priniesol v priebehu dejín nespočetne mnoho krát šťastlivý obrat v bezvýchodiskových situáciách. Vzhľadom na dnešnú situáciu vo svete chceme nájsť ľudí zo všetkých krajín, ktorí sa budú nepretržite 24 hodín denne modliť ruženec – aby bol svet uchránený od skazy, nešťastia a vojny. "Odkedy dala presvätá Panna ružencu takú moc, neexistuje žiaden materiálny ani duchovný, žiaden národný ani medzinárodný problém, ktorý by sa nedal vyriešiť modlitbou ruženca a našimi obetami." (sestra Lucia z Fatimy, 1958) Srdečne Ťa pozývame k spolupráci na našej celosvetovej akcii za pokoj v Európe a na celom svete a na úmylsy Panny Márie, aby si tak osobne priložil ruku k dielu a prispel ku záchrane sveta. Svet to potrebuje viac než kedykoľvek predtým! Chceš sa zapojiť? Funguje to takto: Nájdi si jeden alebo aj viacero časov, kedy sa chceš modliť ruženec. Zapíš sa na internetovej listine! Keď sa chceš modliť stále v rovnakom čase, môžeš sa zahlásiť na stálo – až do odvolania prostredníctvom neformálneho mailu. Tvoja hodina je už obsadená? Nevadí! V tom istom čase sa môže modliť aj viac ľudí. Čím viac ľudí sa modlí, tým lepšie!

24 HODÍN – LISTINA

Statistik

771775 ruzenca - 3079 dni

24.07.2024

Kontakt