Slávnostné tajomstvá

Posted on Posted in Rosenkranz

1. slávnostné tajomstvo: Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych

Sv. P. Pio:

„Jedného dňa sa Mária Magdaléna rozprávala s božským Spasiteľom, no cítila sa tak, akoby ju opustil. Plakala a mala takú túžbu ho vidieť, že hoci pred Ním stála nespoznala Ho a myslela si, že je to záhradník. Tak sa to často stáva aj u teba. Odvahu, dcéra moja a nerob si veľké starosti, pretože božský majster ťa sprevádza, On ťa nikdy nenechá samú. Prečo sa strachuješ? Prečo sa sťažuješ? Magdaléna chcela Pána objať a dobrotivý majster, hoci jej to často dovolil, tentokrát jej to nedovolil: Nie, povedal, nedotýkaj sa ma, pretože som ešte nevyšiel k Otcovi. Nech ťa Ježiš osvieti, aby si to pochopila. Tam hore už nebude viac zábran, ale tu musíme takéto utrpenia ešte vziať na seba. No Boh je náš Boh a je tu vždy pre nás. Nech je naše srdce Jeho chrámom.“ (list III.,750)

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu

 

2. slávnostné tajomstvo: Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba

Sv. P. Pio:

„Vieme, že sa Ježiš počas 40 dní zjavoval ako Zmŕtvychvstalý. Prečo? Chcel našu vieru trvale posilniť silou svojho zmŕtvychvstania. Ježiš sa domnieval, že keď sa nám neukáže ako Zmŕtvychvstalý, tak nebudeme vo viere dostatočne posilnení. Hovorím to, aby sme posilnení vo viere nevideli v našom živote zmŕtvychvstanie len ako čosi vonkajšie, ale aby sme sa snažili, aby nás zmŕtvychvstanie najprv premenilo v duchu a obnovilo nás.“ (list IV, 1120)

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu

 

3. slávnostné tajomstvo: Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého

Sv. P. Pio:

„Moja milá dcéra, neprestávam Boha prosiť za Teba a za Tvoju rodinu, aby sa to, čo má Boh s Tebou a s vami v pláne, splnilo, aby vaša túžba dosiahnuť dokonalosť sa uskutočnila skrz naskrz. Túto túžbu musíš milovať a neustále vo svojom srdci živiť, pretože je to dielo Ducha Svätého a iskra božského ohňa.” (List III, 836)

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu

 

4. slávnostné tajomstvo: Ježiš, ktorý ťa, Panna, do neba vzal

Sv. P. Pio:

„Božská láska dosiahla v Máriinom srdci takú silu, ktorá presahuje schopnosť lásky každej smrteľnej bytosti. Duša blahoslavenej Panny Márie bola oslobodená od reťazí tela a vzniesla sa ako holubica do lona Milovaného. A Ježiš, ktorý v nebi panuje v posvätenej ľudskej prirodzenosti, ktorú dostal z tela Panny Márie, chcel, aby Jeho Matka rovnako vošla do neba s telom i dušou a s Ním sa delila o Jeho slávu. A to je dôstojné a správne. Pretože by bolo nepredstaviteľné, že by jej telo, ktoré nepodľahlo ani na jediný okamih hriechu a Satanovi, bolo v hodine smrti porušené.“ (List IV, 1124)

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu

 

5. slávnostné tajomstvo: Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunova

Sv. P. Pio:

„Vonkajšie dvere sa zatvárajú a Matka Božia vchádza dnu. Akonáhle ju zazrú blažení ctitelia, zahalenú v jase jej krásy, vysielajú k nej radostné pozdravy, uctievajú ju najvyššími titulmi, vrhajú sa jej k nohám, vzdávajú jej hold a jednohlasne prevolávajú ku svojej kráľovnej.“ (list IV, 1126)

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu