Ruženec

Posted on Posted in Startseite-Kategorie

Ako sa modlíme ruženec?

KRÍŹ: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

VEĽKÉ ZRNKO: Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

NA TROCH MALÝCH ZRNKÁCH: Zdravas´, Mária milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, …
Prosby radostného ruženca:

(1. zrnko) ktorý nech rozmnožuje našu vieru. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

(2. zrnko) ktorý nech posilňuje našu nádej. Svätá Mária, …

(3. zrnko) ktorý nech roznecuje našu lásku. Svätá Mária, …

 

Prosby ruženca svetla:

(1. zrnko) ktorý nech je svetlom nášho života. Svätá Mária, …

(2. zrnko) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou. Svätá Mária, …

(3. zrnko) ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy. Svätá Mária, …

 

Prosby bolestného ruženca:

(1. zrnko) ktorý nech osvecuje náš rozum. Svätá Mária, …

(2. zrnko) ktorý nech upevňuje našu vôľu. Svätá Mária, …

(3. zrnko) ktorý nech posilňuje našu pamäť. Svätá Mária, …

 

Prosby slávnostného ruženca:

(1. zrnko) ktorý nech usporadúva naše myšlienky. Svätá Mária, …

(2. zrnko) ktorý nech riadi naše slová. Svätá Mária, …

(3. zrnko) ktorý nech spravuje naše skutky. Svätá Mária, …

 

NA KONCI: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

NA VEĽKOM ZRNKU: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

NA 10 MALÝCH ZRNKÁCH: Zdravas´, Mária milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, … (tu sa vsúva príslušné tajomstvo). Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

NA KONCI: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov, Amen.

MODLITBA ANJELA Z FATIMY: Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.