Vysvetlenie k „modlitbe Matky všetkých národov“

Posted on Posted in Allgemein

31. mája 1996 povolil Mons. H. Bomers, biskup z Haarlemu, spolu s vtedajším pomocným biskupom Mons. J. M. Puntom, v súlade s Kongregáciou pre náuku viery verejné uctievanie Panny Márie pod titulom Matka všetkých národov.

Pod týmto titulom sa Panna Mária zjavovala v Amsterdame v rokoch 1945-1959, pričom Ide Peerdeman, jednoduchej žene, dala najavo, že si praje, aby ju všetci poznali a milovali ako „Ženu všetkých národov“ alebo „Matku všetkých národov “.

V prorockej vízii dojímavo poukazuje na situáciu Cirkvi a sveta v dnešnej dobe. Vo svojich posolstvách zjavuje Panna Mária plán, ktorým chce Boh skrze Matku zachrániť svet. Preto dáva ľuďom a národom túto modlitbu a obraz.

Obraz ukazuje Matku všetkých národov stojacu na zemeguli, prežiarenú Božím svetlom vychádzajúcim z kríža jej Syna Vykupiteľa, s ktorým je nerozlučiteľne zjednotená. Z rúk Panny Márie vychádzajú tri lúče: lúč milosti, lúč vykúpenia a lúč pokoja, ktoré sprostredkúva všetkým, ktorí ju o to ako Orodovnicu prosia.

Stádo oviec symbolizuje národy celého sveta, ktoré nenájdu pokoj skôr, kým nepohliadnu na kríž, na stredobod tohto sveta.

Matka všetkých národov nadiktovala krátku, mocnú modlitbu, aby nás uchránila pred skazou, hroziacim nešťastím a vojnou.

„Národy tohto sveta, vedzte predsa, že stojíte pod ochranou Matky všetkých národov!

„Vzývajte ju ako Orodovnicu, proste ju, aby odvrátila všetky katastrofy! Proste ju, aby z tohto sveta vyhnala skazu! Zo skazy pochádza nešťastie, zo skazy pochádzajú vojny. Mojou modlitbou máte prosiť, aby sa tomuto všetkému zabránilo. Vy neviete, aká mocná a významná je pred Bohom táto modlitba“ (31. mája 1955).

Prosí nás, aby sa každý z nás túto modlitbu aspoň raz denne pomodlil. „Uisťujem ťa, že svet sa zmení“ (29. apríla 1951). Ako Matka všetkých národov bola poslaná Otcom a Synom, aby priniesla svetu jednotu a pokoj a „aby týmto titulom a touto modlitbou mohla oslobodiť svet od veľkej svetovej katastrofy…“ (10. mája 1953).

Preto Matka všetkých národov dôrazne prosí o veľkú svetovú akciu, o šírenie jej modlitby a obrazu. „Podieľajte sa na tom všetkými svojimi prostriedkami a starajte sa o šírenie, každý svojím vlastným spôsobom!“ (15. júna 1952).

informácie k cirkevnému schváleniu: www.de-vrouwe.info