Bolestné tajomstvá

Posted on Posted in Rosenkranz

1. bolestné tajomstvo: Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil

Sv. P. Pio: „Pripútaj sa ako Mária na Ježišov kríž a nezostaneš bez útechy.“

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu

 

2. bolestné tajomstvo: Ježiš, ktorý bo pre nás bičovaný

Sv. Ján Mária Vianney:

„Nie ty nesieš kríž, ale kríž nesie teba.“

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu

 

3. bolestné tajomstvo: Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný

Ježiš hovoí španielskej mystičke Jozefe Menendez:

„Vezmi môj kríž a neboj sa ničoho. Nikdy nepresiahne tvoje sily, pretože som ho zmeral a odvážil na váhe lásky.“

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu

 

4. bolestné tajomstvo: Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol

Sv. Anna Schäfferová: „Pán Boh by mi mohol v jedinom okamihu vziať všetku bolesť, On to však nerobí, je to tak užitočné… so svätou láskou a radosťou chcem objať a pobozkať svoj malý kríž …“

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu

 

5. bolestné tajomstvo: Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný

Sv. Terezka Ježiškova:

„Žiť z Lásky, no nie na pozemskej hmote, na hore Tábor postaviť si stany… S Ježišom musíš trpieť na Golgote, ceniť si Kríž sťa poklad milovaný!… V nebesiach žiť chcem vo večitej slasti, po skúške ťažkej cestou dlhou k spáse, no tu na zemi prežiť si chcem strasti z Lásky, v Lásky jase!”

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu