Tajomstvá svetl

Posted on Posted in Rosenkranz

1. tajomstvo svetla: ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie

Sv. P. Pio:

„Áno, v krste povstáva kresťan v Ježiša, je pozdvihnutý k nadprirodzenému životu, dosahuje krásnu nádej, že raz bude sedieť v sláve na nebeskom tróne. Aká dôstojnosť! Ako vravím, povolanie kresťana si vyžaduje, aby naše srdce neliplo na veciach tohto nízkeho sveta. Každá starosť, všetko úsilie dobrého kresťana, ktorý žije podľa svojho povolania, musí byť zamerané na to, aby dosiahol večné dobrá.“

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu

 

2. tajomstvo ruženca svetla: Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru

Sv. P. Pio:

„A keď nás naša úbohosť vyľaká, keď nám naša nevďačnosť voči Bohu našepkáva strach, keď nám spomienka na našu vinu chce zabrániť v tom, aby sme pristúpili pred Boha, nášho Otca, pretože sme sa Mu znepáčili, vtedy sa utiekajme k našej Matke Márii. Ona je samá miernosť, milosrdenstvo, dobrota, samá nežnosť voči nám, veď Ona je našou matkou.“

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu

 

3. tajomstvo ruženca svetla: Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie

Sv. P. Pio:

„Keď Boh dokáže zo zlého dokonca vyťažiť dobro, pre koho by to neurobil skôr, ak nie pre tých, ktorí sa mu bezvýhradne odovzdali. Keď Boha zo srdca miluješ, všetko sa pre teba obráti na dobré; a keď si nedokážeš predstaviť, odkiaľ by len to dobré malo prísť, tak si buď o to istejší: Príde celkom určite.“

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu

 

4. tajomstvo ruženca svetla: Ježíš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia

Sv. P. Pio:

„Mysli na to a dobre si to zapíš do srdca, že vrch Kalvárie je vrchom svätých; uváž, že utrpenie je krátke, odmena je však večná.“

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu

 

5. tajomstvo ruženca svetla: Ježiš, ktorý dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti

Sv. P. Pio:

„Keď sme neláskaví, musíme vrúcnejšie pristupovať ku sv. prijímaniu. Človek, ktorý sa klania a nežne miluje sv. Eucharistiu, ten rovnako miluje aj svojho blížneho. Kto je hrubý a nepozorne zaobchádza so sv. Eucharistiou, ten sa rovnako správa aj k ľuďom.“

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu