Radostné tajomstvá

Posted on Posted in Rosenkranz

1. tajomstvo radostného ruženca: Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.

Sv. Francesca Cabrini:

„Mária žila viac v Bohu než v sebe samej, pretože bola viac tam, kde milovala, ako tam, kde žila. A preto bol jej rozum úplne priezračný a jasný ako rozum serafínov a jej vôľa bola v dokonalom súlade so všetkými Božími prianiami.

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu

 

2. tajomstvo radostného ruženca: Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.

Bl. Matka Tereza:

„Nechajme sa viesť, zostaňme pokojní, pokojní… Nechajme sa niesť Máriou, ona bude na všetko myslieť, ona sa postará o všetky potreby našej duše i tela, darujme jej všetky svoje ťažkosti, každé utrpenie a dôverujme, že Mária na nás myslí viac ako my sami.”

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu

 

3. tajomstvo radostného ruženca: Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.

Sv. pápež Ján Pavol I.

„Keď sa ruženec budeme modliť správne, môže sa nám stať pohľadom na Máriu, a ten bude tým vrúcnejší, čím dlhšie sa budeme modliť.”

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu

 

4. tajomstvo radostného ruženca: Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala

Sv. Gabriele Possenti:

„Panna Mária, myslím, že len Ty si splnila prikázanie ‚Milovať budeš Pána, svojho Boha celým svojím srdcom’ dokonale, tak, že by blažení serafíni mohli zostúpiť z neba, aby sa v Tvojom srdci naučili milovať Boha.“

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu

 

5. tajomstvo radostného ruženca: Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla

Sv. Terezka Ježiškova:

„Veľkosť Panny Márie spočíva v jej pokore. Nečudo, že Ježišovi, ktorý vyrastal v jej blízkosti, leží tak na srdci, aby sme sa od Neho a Jeho Matky naučili túto jednu vec: byť tichými a pokornými srdcom.“

Krátke ticho

Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu