Prìklady

Posted on Posted in Rosenkranz

Sv. Vincent z Pauly (1581-1660) Vincent z Pauly dokázal svojou obľúbenou modlitbou, ktorou bol ruženec, obrátiť najzatvrdilejších hriešnikov. Istý ťažko chorý človek sa odmietal vyspovedať. Na pokusy svätca obrátiť ho, mu drzo odpovedal: „Chcem byť zatratený, aby som Krista namrzel.“ Vincent mu odvetil: „Ja Ťa chcem však zachrániť pred večným zatratením, aby som Mu spravil […]

Vysvetlenie k „modlitbe Matky všetkých národov“

Posted on Posted in Allgemein

31. mája 1996 povolil Mons. H. Bomers, biskup z Haarlemu, spolu s vtedajším pomocným biskupom Mons. J. M. Puntom, v súlade s Kongregáciou pre náuku viery verejné uctievanie Panny Márie pod titulom Matka všetkých národov. Pod týmto titulom sa Panna Mária zjavovala v Amsterdame v rokoch 1945-1959, pričom Ide Peerdeman, jednoduchej žene, dala najavo, že […]

Slávnostné tajomstvá

Posted on Posted in Rosenkranz

1. slávnostné tajomstvo: Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych Sv. P. Pio: „Jedného dňa sa Mária Magdaléna rozprávala s božským Spasiteľom, no cítila sa tak, akoby ju opustil. Plakala a mala takú túžbu ho vidieť, že hoci pred Ním stála nespoznala Ho a myslela si, že je to záhradník. Tak sa to často stáva aj […]

Bolestné tajomstvá

Posted on Posted in Rosenkranz

1. bolestné tajomstvo: Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil Sv. P. Pio: „Pripútaj sa ako Mária na Ježišov kríž a nezostaneš bez útechy.“ Krátke ticho Otče náš – 10 Zdravas´, Mária – Sláva Otcu   2. bolestné tajomstvo: Ježiš, ktorý bo pre nás bičovaný Sv. Ján Mária Vianney: „Nie ty nesieš kríž, ale kríž […]

Tajomstvá svetl

Posted on Posted in Rosenkranz

1. tajomstvo svetla: ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie Sv. P. Pio: „Áno, v krste povstáva kresťan v Ježiša, je pozdvihnutý k nadprirodzenému životu, dosahuje krásnu nádej, že raz bude sedieť v sláve na nebeskom tróne. Aká dôstojnosť! Ako vravím, povolanie kresťana si vyžaduje, aby naše srdce neliplo na veciach tohto […]

Radostné tajomstvá

Posted on Posted in Rosenkranz

1. tajomstvo radostného ruženca: Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala. Sv. Francesca Cabrini: „Mária žila viac v Bohu než v sebe samej, pretože bola viac tam, kde milovala, ako tam, kde žila. A preto bol jej rozum úplne priezračný a jasný ako rozum serafínov a jej vôľa bola v dokonalom súlade so všetkými […]

Ruženec

Posted on Posted in Startseite-Kategorie

Ako sa modlíme ruženec? KRÍŹ: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. VEĽKÉ ZRNKO: Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol […]