Vysvetlenie k „modlitbe Matky všetkých národov“

Posted on Posted in Allgemein

31. mája 1996 povolil Mons. H. Bomers, biskup z Haarlemu, spolu s vtedajším pomocným biskupom Mons. J. M. Puntom, v súlade s Kongregáciou pre náuku viery verejné uctievanie Panny Márie pod titulom Matka všetkých národov. Pod týmto titulom sa Panna Mária zjavovala v Amsterdame v rokoch 1945-1959, pričom Ide Peerdeman, jednoduchej žene, dala najavo, že […]